KURUMSAL
 

 

Ankara Ruhsal Araştırmalar Derneği (ARAD), Yeni Ruhçuluk görüşünü esas alarak 1990 yılında, Ankara’da kurulmuştur. Derneğin amacı, insan varlığını her yönüyle bir bütün olarak ele alıp, insanın “Ruhsal” adı altında toplayabileceğimiz öze ait, varlıksal özelliklerini incelemek, araştırmak, ruhsal olayları incelemek, ruhsal olayların dayandığı ilke, yasa ve icapları araştırmak, keşfetmek, anlamak elde ettiği sonuçları insanların vicdan ve şuurlarına sunmak, elde ettiği sonuçları yayınlamak, yazılı ve sözlü etkinlikler yoluyla, konuyla ilgilenen tüm insanlarla bu bilgileri paylaşmaktır. İnsanın gerçek doğasıyla ilgili bilginin ve ilkelerin yanlış yorumlanmasını, saptırılmasını, beşerî çıkarlar doğrultusunda kullanılmasını önlemeye çalışarak insanın gerçek doğasıyla ilgili anlayışın yükselmesine katkıda bulunmak da derneğin amaçları arasında yer alır. Bu çerçevede Ankara Ruhsal Araştırmalar Derneği, dernek içinde ve dışında video gösterileri ve paneller düzenlemekte, konferanslar, seminerler ve söyleşiler vermektedir. 1990 yılından beri her Salı akşamı düzenli olarak belirtilen konularda ücretsiz konferanslar vermektedir. 1992 yılından beri her ay düzenli olarak yayınlanan ARAD BÜLTENİ adıyla ücretsiz bir periyodik yayını bulunmaktadır. 2009 yılından beri de ARAD SÖYLEŞİLERİ isimli sürekli  programını yürütmektedir.

 

Ankara Ruhsal Araştırmalar Derneği’nin Öncelikli Araştırma Alanları Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir:

 

Ø  Şuur, Şuurluluk ve İnsandaki Farklı Şuur Halleri

 

Ø Duygular, Duyguların Kökeni, Duyguların Kontrolü, Duyguların Yönlendirilmesi, Duygu Mekanizmaları

 

Ø  Düşünce, Düşüncenin Kökeni, Pozitif Düşünce, Negatif Düşüncenin Oluşum Mekanizmaları

 

Ø İmajinasyon (İmgeleme), İmajinasyon Mekanizmaları Ve Yaratıcılığın Geliştirilmesi.

 

Ø  Vicdan, Vicdanın Kaynağı, Vicdanın Mahiyeti, Vicdanın Geliştirilmesi,

 

Ø  İdrakin mahiyeti, idrakin artılıması, idrakli yaşamının yolları

 

Ø  Kendini Tanıma Çalışmaları,

 

Ø  Doğmadan Önceki Hayatımız, Tekrardoğuş

 

Ø  Ölüm, Ölüm Ötesi, Ölüme Yakın Deneyimler, Öte Alem Bilimi

 

Ø  Ruhsal Tekamül (Ruhsal Evrim),

 

Ø  Duyular Dışı Algılama, Parapsikoloji, Psişik Yetenekler,

 

Ø  Medyomluk, Şifa Medyomluğu, Bilgi Medyomluğu,

 

Ø  Trans, İpnotizm, Telkin Bilim, Ruhsal ve Manyetik Şifa,

 

Ø   Hayatımızı Yöneten Ruhsal ve Maddesel Yasalar,

 

Ø  Sevgi, Hoşgörü ve Yardımlaşma, Dayanışma, Esneklik, Uyum, Ahenk gibi Pozitif Özelliklerin Geliştirilmesi ve Üstün Ruhsal Değerlerin Ortaya Çıkmasına Hizmet Etmek,

 

Ø Modern Bilimdeki Son Gelişmeler ve Bunların İnsan Varlığı Hakkında Getirdiği Sonuçlar,

 

Ø  Ezoterizm, Okültizm Gibi İnsanları Yüzyıllar Boyu Etkilemiş Çeşitli Bilgi Sistemlerinin ve Eski Kültürlerin İncelenmesi,

 

Ø Kökleri 1800’lü Yıllara Kadar Uzanan Spiritizm, Spiritüalizm, Deneysel Ruhçuluk Ve Metapsişik Bilimine Ait Araştırmalar, Günümüzdeki Durumları,

 

Ø Batık Kıtalar ve Eski Uygarlıklar: Atlantis ve Mu Uygarlıkları İle İlgili Araştırmalar.

 

Ø  UFO’lar ve Evrende Zeki Hayat Konularının Çok Yönlü İncelenmesi.

 

 

 

Adres : Tunalıhilmi cad. No:96/14 Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 434 05 24
e-Mail : aradposta@gmail.com