SIK SORULAN SORULAR

 

Tekâmül nedir? Neden tekâmül ediyoruz? 

 

Tekamül; bir yasaya uygun olarak sürekli ve derece derece gerçekleşen değişim anlamına gelmektedir Kemale ulaşmak, evolüsyon olgunlaşma anlamına gelen tekamül kelimesi içerisinde kemal olma meselesi, tekmillik, mükemmellik meselesi güçlü bir şekilde mevcuttur.. Varlıklar kendi tekâmül realitelerinin kemaline ulaşabilirler.

Evrenin bilgisini almak için tekâmül ediyoruz. Her maddi ortam bir tekamül yeridir. Ruhun madde evrenine nüfuz edişi, madde evreni bilgisini alıp uyguladıktan sonra gerçekleşir. Varlıklar ancak kendi tekamül realitelerinin kemaline ulaşabilirler.

Realite ne demektir?

 

Realite (fr.) →sözlük anlamı; gerçek, gerçeklik. (TDK)

Varlığın madde ile ilgili kavram, anlam değer ve şuur halinin hakikat (verite) karşısındaki durumu. Hayata verilen değer, görüş açısı. Varlığın genel bilgisi içinde kendisi ve eşya hakkındaki taşıdığı samimi fiili kanaat. (Metapsişik Terimler Sözlüğü-Ergün Arıkdal)

Realite bilgisi, varlığın, zaman ve mekân bakımından, şuur sahasının belirli bir kısmını ihtiva eder (Celse: 53 Sadıklar Planı) Spiritüel realite, bu devrede ulaşılacak son realitenin bir evvelkidir. (Celse: 145)

 

Realiteler, duyular yoluyla elde etmiş olduğumuz birtakım bilgilerin tipleridir. Asıl realitemizi oluşturan konu, bedene hâkim olan ruh varlığının kendi öz yapısıdır. (Tekâmül-Ergün Arıkdal)

 

 

Adres : Tunalıhilmi cad. No:96/14 Çankaya/ANKARA
Telefon : 0312 434 05 24
e-Mail : aradposta@gmail.com